עוד לפני אנשי המערות… פרומתאוס, לבקשתו של זאוס מלך האלים, הכין יצורים אנושיים בעולם. האנשים היו מרוצים עלי אדמות, היה רק דבר אחד שזאוס מנע מהם, הוא לא הרשה שתהיה להם אש. פרומתאוס אהב את האנשים שיצר, והצטער על כך שנאלצו לסבול מקור, חושך ורעב וגנב עבורם גחלת בוערת מארמונו עוד >