תופעת הבריונות שאנו עדים אליה בבתי הספר מזעזעת וקשה, גילויי כוחנות של תלמידים כלפי תלמידים כוללת הצקות, איומים ואף אלימות פיזית קשה במשך תקופות ממושכות כלפי תלמידים ספציפים וקבועים.
אני רוצה לדבר על הקורבן שנבחר מסיבות רבות, אך אתמקד בתכונה מסויימת, שהיא הגורמת לתוקף את זעמו.
פעמים רבות הפרופיל של הילד המותקף כולל ילד שקט במיוחד, עדין, ביישן וכנוע. השקט נחווה בעיני התוקף כחלל שמאפשר להשליך עליו את כל ה"רע" אשר למעשה מצוי בעצמו ובעולם. תגובות של נערים ונערות תוקפים אודות אותו שקט מפחיד כולל פנטזיות קשות – אסוציאציות לרעל, מפחד ממוות ופחדים כמוסים,. השקט למעשה , בהיעדר קטול אחר, מעניק לתוקף "לוח חלק" להכללת השליל, הרע, המפחיד והדחוי אשר מצוי בעצמם ורוצים להרחיק אותו מהם.