גישה טיפולית

הקליניקה מתמחה בטיפול במבוגרים – נוער – הורים וילדים, אשר מעוניינים ליצור שינוי משמעותי בחייהם. הקליניקה מתמחה בטיפול ממוקד בקשיים ובסימפטומים שעמם מגיע המטופל, מתוך אמפתיה לסבל ולמצוקה של המטופל.

לצד זאת, הבנה מעמיקה יותר למקורות הסימפטומים, להיבטים רחבים יותר בחייו של המטופל, ומתוך חתירה לשינוי ולשיפור משמעותי ואמיתי באיכות חייו של המטופל. השגת מטרה זו מתאפשרת על ידי השילוב הייחודי בין טיפול קוגניטיבי – התנהגותי לכלי טיפול נוספים, ראייה דינאמית וניסיון עשיר.

CBT  הוא תחום טיפולי אשר נבדק, נחקר והוכח מחקרית כיעיל במצבים רבים. הטיפול ממוקד ומובנה לקשיים והפרעות ספציפיות, תוך שינוי של סכימות חשיבה מוטעות והתנהגות לא אדפטיבית, אשר נלמדה, התפתחה ותוגמלה במהלך החיים, אל עבר מחשבה מועילה ומסתגלת יותר.

מבוסס על הרעיון שמחשבות מובילות לתחושות ורגשות אשר מובילות לפעולות , לעיתים לא מועילות, בלתי מווסתות או מזיקות.

אני מאמינה בהגדרת מטרות ברורות, שקיפות ועבודה משותפת, תוך התייחסות לקשיים ב"כאן ועכשיו" תוך הבנה משמעותית לרקע והתפתחות הקשיים. העבודה עצמה כוללת שימוש באמצעי המחשה שונים, מגוונים ויצירתיים שמסייעים לתהליך להיות מעניין ומובן, יחד עם זאת התהליך הטיפולי כולל לעיתים מטלות המשך בבית במהלך השבוע בין פגישה לפגישה על פי יכולתו ורצונו של המטופל.